10 Mile (16 km) for Care4BrittleBones

Kim Duffhuis
Closed You can't donate anymore
Normal ff7a5f64791a3528698115526a654f4bc5034bcb
from €500 (101%)

For English please scroll down :)

Lieve allemaal,
Na al dat geren ‘voor de lol’, ga ik mij nu voor het eerst inzetten voor een goed doel, en wel voor Care4BrittleBones (C4BB).
Wat is Care4BrittleBones?
Brittle Bones = Broze Botten = Osteogenesis Imperfecta (OI). Patienten die lijden aan deze ziekte breken bij het minste of geringste hun botten, en hebben veel pijn, en dus veel medische zorg nodig. Ongeveer 1000 mensen in Nederland hebben deze ziekte. Het doel van C4BB is om de kwaliteit van leven van deze patienten te verbeteren. Het sponsorgeld wordt ingezet om nieuwe technologien en medicijnen te ontwikkkelen.
Waarom dit doel?
Ik heb 2 (ex-)collega’s die allebei een dochtertje hebben die lijdt aan deze zeldzame ziekte. Wat moet het hartverscheurend zijn als je kind ziek is. En wat fijn dat er zo’n slimme technologien worden ontwikkeld die hun pijn verzacht, of voor sneller herstel zorgt. Ik realiseer me dat ik kan rennen, springen, vallen en weer opstaan en over het algemeen houd ik er weinig schade aan over. Tot nu toe ben ik nooit verder gekomen dan 10 KM runs, maar voor dit doel ga ik mijn grenzen verleggen....en ga ik 16 KM rennen (Dam tot Damloop, zondag 23 september).
Ik hoop dat jullie mij - en daarmee C4BB - kunnen en willen helpen met jullie donatie!!!
Alvast enorm bedankt!
Kim
Voor meer informative over OI, C4BB, of als je graag zelf ook iets wilt bijdragen ga naar: www.care4brittlebones.org/nl/


Dear all,
After all that running 'just for fun', I will now for the first time run for a charity: for Care4BrittleBones (C4BB).
What is Care4BrittleBones?
Brittle Bones = Osteogenesis imperfecta (OI). Patients who suffer from this disease break their bones very easily, have a lot of pain, and therefore need lots of medical care. About 1000 people in the Netherlands have this disease. The aim of C4BB is to improve the quality of life of these patients. The sponsor money is spent on developing new technologies and medicine.
Why this goal?
I have 2 (ex-) colleagues who both have a daughter who suffers from this rare disease. It must be heartbreaking if your child is sick. And how tremendous that such clever technologies are being developed which soothes their pain, or provides quicker recovery. I realize that I can run, jump, fall and get up again and generally I suffer little damage. Until now I've never done any more than 10 KM runs, but for this charity I'm going to cross my boundaries... and I'm going to run 16 KM / 1 Mile (Dam tot Damloop, Sunday 23 September).
I hope you are willing to, and able to help me -and by that help C4BB- with your donation!!!
Thanks a lot!
Kim
For more information about the brittle bones disease, C4BB, or on how else you can help, go to: www.care4brittlebones.org/en/

Promote this page with a cool poster. You can determine the text yourself and then print the poster and put it up anywhere. Anyone can make a poster of this page, including friends, family, colleagues, people from your sports team or classmates. Put the poster up in a supermarket, behind the window at shops, at companies or at school. Putting up a poster is often no problem if you ask nicely and explain what it is for.

View all
€10 22-09-2018 | 06:29 succes morgen!
€50 20-09-2018 | 16:07
€5 20-09-2018 | 09:14
€15 18-09-2018 | 22:56
€20 18-09-2018 | 15:52